Insinööritoimisto AP Suunnittelu Oy, luotettava rakennesuunnittelu.

Suunnittelemme puurunkoisia- ja kivitaloja sekä elementtejä. Meiltä saatte täydellisen rakennesuunnittelupaketin työpiirustuksineen ja lujuuslaskelmineen. Olemme erikoistuneet pienkohteiden kuten omakotitalojen sekä rivitalojen rakennesuunnitteluun. Hoidamme myös viranomaiskäsittelyasiat ja päärakennesuunnittelijan tehtävät.

Meidän kautta myös puuelementtien suunnittelu talotehtaille.

Kaikkiin rakennesuunnittelutarpeisiin liittyen voit tehdä vapaamuotoisen tarjouspyynnön, ja liittää siihen olemassa olevat suunnitteluasiakirjat tai työselitykset. Jos mahdollista, selvitä tai liitä tarjouspyyntöön seuraavat tiedot tai asiakirjat:

Rakennesuunnittelu

  • pääpiirustukset
  • asemapiirros tai asemapiirrosluonnos
  • pohjatutkimusraportti ja perustamistapalausunto
  • oma ehdotuksesi tai toiveesi perustamistavasta (esim. maanvarainen alapohja, tuulettuva alapohja, elementtiperustus, ontelolaatta-alapohja tms.)